Lögdeälvens FvO

Här kan du köpa fiskekort!

Bra öringsvatten. Nacken på Kodalsforsen är ett populärt ställe för laxfiske. Mormyrskefiske efter sik på hösten (15/9-14/10). Nedersta biten är lugnflytande med sandig botten . Sträckan fiskar bäst tidigt på våren och sen höst.

Fiskestatistik är viktigt att raportera in, för att vi ska få faktaunderlag från älven.

Raportera om ni fått fisk eller ej. Vilken sorts fisk. Om den är återutsatt eller upptagen samt ungefärlig längd.

Tackar på förhand.

 

Fiskeregler Lögdeälven Laxportalen

Minimimått.

Lax 50 cm

Öring 50cm

Harr 35 cm

-Endast fiske med handredskap; ett spö per person.

-Max en Lax och Havsöring per dygn.

-Fiskeförbud vid Laxtunneln i Fällfors.

350 m nedströms fallet.

50 m från intag uppströms.

Förbudet gäller ej Fiskerättsägarna.

-Fisket är tillåtet 1 maj till 31 augusti för Lax och Öring.

Harrfiske är tillåtet från 1 juni till 31 augusti.

Övrig tid fiskeförbud.

Endast enkelkrok, med max krokgap på 13 mm tillåtet.

Gäller all typ av fiske.

-Allt fiske sker nedströms.

Uppströmskast ej tillåtet.

-Rotationsfiske gäller enligt; ett kast, ett steg nedströms.

-Ryckfiske är förbjudet.

-All fisk som inte krokats i munnen (innefrån och ut) skall återutsättas, död eller levande.

-Spinn/haspelfiske med sänke är förbjudet (t.ex. spinnfluga).

-Alla beten sänken innehållande bly är förbjudna.

-Fiske från Båt och Flytring förbjudet.

Fisketider.

Fisket i älven är tillätet mellan

1 Maj till 31 Augusti

Pa Harr är det fiskeförbud fram till

31 Maj.

All övrig tid Fiskeförbud.